Giltiga från och med 2018-08-17.

Allmänt
Verksamheten bedrivs av Svenska Heraldiska Föreningen med org.nr. 857209-0366 och adress

c/o Wasling, Björkängsgatan 10, 504 57 Borås.

Tillämplighet
Svenska Heraldiska Föreningens allmänna försäljningsvillkor gäller från och med ovan angivna datum och ersätter alla tidigare publicerade försäljningsvillkor. Vid försäljning till privatpersoner gäller även tvingande bestämmelser i Konsumentköplagen (1990:932), Distans- och Hemförsäljningslagen (2005:59) och E-handelslagen (2002:562). Försäljning sker endast till beställare som är myndig eller har målsmans godkännande.
 
Pris och Betalning
Samtliga priser hos Svenska Heraldiska Föreningen är angivna i svenska kronor inklusive moms. På beställningar tillkommer det en fraktkostnad.

Vi använder oss av Paypal för säkra betalningar över nätet.
 

Leverans
Order på produkter som finns i lager expedieras som regel inom några dagar.

Leveranstid varierar beroende på postnummerområde men sker normalt inom 1-3 vardagar från påbörjad leverans inom Sverige.

Till privatpersoner inom Sverige använder vi oss av Postnord.


Reklamation
Om en vara är felaktig skall du reklamera den till Svenska Heraldiska Föreningen inom skälig tid samt returnera varan enligt de instruktioner du får av oss när vi mottagit reklamationen. Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria.

Reklamation skall göras via  per e-post till lennart@heraldik.se. Uppge ordernummer, vilken vara du vill reklamera, samt orsak till reklamationen.

Information om ångerrätt
Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att du skall kunna nyttja din ångerrätt måste du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det du som står för returkostnaden.

Retur via brev- eller paketförsändelse skickas till:
Svenska Heraldiska Föreningen

c/o Wasling

Björkängsgatan 10

504 57 Borås


Vi ersätter dig så fort vi mottagit returen och konstaterat att varan är i samma skick som vid leverans från oss.

Tvistlösning
Svenska Heraldiska Föreningen följer den lagstiftning som säger att vi skall informera om möjligheterna till alternativ tvistlösning enligt en EU-förordning som trädde i kraft 1 januari 2016. Det betyder att om du vill klaga på en vara eller tjänst som du har köpt på nätet och inte vill gå till domstol, kan du använda tvistlösning på nätet för att nå en uppgörelse.

Här finns en länk: Tvistlösning

Vidare skall vi även informera om att man kan anmäla sitt ärende till ARN, samt deras adress: Allmänna reklamationsnämnden Box 174  101 23 Stockholm och webbplats: ARN

Personuppgifter

Svenska Heraldiska Föreningen är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Uppgifterna lagras säkert och skyddat i syfte att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund samt i marknadsföringssyfte. Vi kommer självklart aldrig att lämna ut dina mejluppgifter till någon tredje part.
 
Övrigt
Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inget annat anges.