Svenska Heraldiska Föreningen
Medeltidens härold

Medeltidens härold


Medeltidens härold av Jesper Wasling är föreningens andra bok i skriftserien. I boken förklaras hur härolderna verkade i Skandinavien under medeltiden och för att ge en förståelse för deras verksamhet ges parallella förklaringar av hur det var i övriga Europa. Medlemspris 40 SEK. Skriv kod MEDLEM för rabatt. 
70 SEK