Svenska Heraldiska Föreningen
Medeltidens härold - medlemspris

Medeltidens härold - medlemspris


Medeltidens härold av Jesper Wasling är föreningens andra bok i skriftserien. I boken förklaras hur härolderna verkade i Skandinavien under medeltiden och för att ge en förståelse för deras verksamhet ges parallella förklaringar av hur det var i övriga Europa.
40 SEK