Svenska Heraldiska Föreningen

Medlemskap Privatperson eller Organisation


Som medlem får du
  • Vapenbilden (4 nr/år)
  • Medverka i våra sektioner
  • Delta på våra semenarium och utflykter
  • Matrikeln med din uppritade vapensköld
  • Gratis webbkurs
Familjemedlemmar

En familjemedlem är stödjande och får därför inte Vapenbilden eller matrikeln. Däremot får man som familjemedlem:

  • Sin uppritade vapensköld i matrikeln
  • Medverka i våra sektioner
  • Delta på våra semenarium och utflykter
  • Gratis webbkurs
Privatperson 150 kr  
Familjemedlem 50 kr (per familjemedlem) 
Organisation 150 kr 
Utrikes boende 200 kr 

OM DU ÄR NY MEDLEM KAN DU UTNYTTJA VÅRT VÄLKOMSTPAKET I STÄLLET OCH FÅ EN SLIPS OCH PIN TILL EXTRA RABATTERAT PRIS.
150 SEK