Svenska Heraldiska Föreningen

Medlemskap Familjemedlem


Familjemedlemmar

En familjemedlem är stödjande och får därför inte Vapenbilden eller matrikeln. Däremot får man som familjemedlem:

  • Sin uppritade vapensköld i matrikeln
  • Medverka i våra sektioner
  • Delta på våra semenarium och utflykter
  • Gratis webbkurs

Familjemedlem 50 kr (per familjemedlem) 
Ange namn för familjemedlemmen samt vem som är huvudmedlem i meddelanderutan vid kassan
50 SEK